Akku-Grasschere


Modellnummer Für Modell Schnittlänge Kunststoff Bezeichnung
UM164D, DUM166, DUM168, UM600D, DUM604 Verlängerungsstiel 120cm
UH200D, DUM604, DUM604ZX, UM600D 16 cm Grasscherblatt
UH200D 20 cm Scherblatt
UH200D Schnittgutsammler
DUM604ZX Schnittgutsammler 20cm
DUM604ZX 20 cm Scherblatt kpl. 20 cm
UH200D Aufbewahrungsbehälter für Scherblatt
Blattschutz für Grasscherblatt
Aufbewahrungsbehälter für Exzenter
DUM604ZX Schnittgutsammler